RSS Google Plus Facebook Twitter
تبلیغات
تبلیغات

اس ام اس های جدید بامرامی ۱۳۹۱

  • date
  • تاریخ : ۱۳ فروردین ۱۳۹۱
  • comment
  • بدون دیدگاه

به کنج سینه منزل کردی ای دوست / دلم را رهن کامل کردی ای دوست
دلم مستغرق دریای غم بود / مرا مهمان ساحل کردی ای دوست
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

کـس نمی داند در این بحر عمیق / سنگ ریزه قرب دارد یا عقیق
من همین دانم که در این کوی و بر / هیچ چیز ارزش ندارد جز رفیق
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
بیادم باش که در یادم بمانی / که ما با هم رفیق بودیم زمانی
گذشته ها اگه رفتند ، گذشتند / ولی در قلب من بازم همانی
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
الهی تا زمین دارد حرارت / به کام دل بماند این رفاقت
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
در رفاقت رسم ما جان دادن است / هر قدم را صد قدم پس دادن است
هرکه بر ما تب کند جان میدهیم / ناز او را هرچه باشد میخریم
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
به کنج سینه منزل کردی ای دوست / دلم را رهن کامل کردی ای دوست
دلم مستغرق دریای غم بود / مرا مهمان ساحل کردی ای دوست
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
مثل ایرانسل خرابتم
مثل ۹۱۹ همراهتم
مثل ۹۱۲ رفیق با کلاستم !
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
دستمال خیس آرزوهایم را فشردم همین ۴ قطره چکید
زنده
باد
رفیق
با معرفت !
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
باز دلم یا دشما میکند ، یادهمان لطف و صفا میکند
این دل بی کینه همیشه تورا ، برسر سجاده دعا میکند
گرچه درون دل ماجای توست ، بازدلم یاد شما میکند
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
هر چند که از آینه بی رنگ تر است / از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر است
بشکن دل بی نوای ما را ای رفاقت ! / این ساز شکسته اش خوش آهنگ تر است
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
زغال قلیونتم رفیق ! میسوزم تا بسازمت !
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ای کاش محبت اثری داشته باشد / معشوق ز عاشق خبری داشته باشد
کو خنجر تیزی که کنم پاره جگر / قربان رفیقی که وفا داشته باشد
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
سوزن رفاقت در تیوپ قلبم فرو رفت و گفت : فییییییییییس
تازه فهمیدم پنچرتم رفیق !
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
در قدیم دیوار بودم تکیه گاه رفقا !
اما اکنون ویران شدم و خاک پای رفیقان …
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
بوی گیسوی تو را نیمه شب آورد نسیم / تازه شد در دل من یاد رفیقان قدیم
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
این اس ام اس رو میزنم به سلامتی همه خوبا که سخت مشغول شطرنج زندگی اند و نمیدونن ما مات رفاقتشون هستیم …

اس ام اس های بامرامی

  • date
  • تاریخ : ۲۵ اسفند ۱۳۹۰
  • comment
  • بدون دیدگاه

به کنج سینه منزل کردی ای دوست / دلم را رهن کامل کردی ای دوست
دلم مستغرق دریای غم بود / مرا مهمان ساحل کردی ای دوست
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

کـس نمی داند در این بحر عمیق / سنگ ریزه قرب دارد یا عقیق
من همین دانم که در این کوی و بر / هیچ چیز ارزش ندارد جز رفیق