RSS Google Plus Facebook Twitter
تبلیغات
تبلیغات

حسین خواجه امیری

  • date
  • تاریخ : ۲ شهریور ۱۳۹۱
  • comment
  • بدون دیدگاه
ایرج
دمویی که از آلبوم جدید شما منتشر شده تا حدودی نشان می‌دهد که موسیقیتان پاپ‌تر و امروزی‌تر شده. سرانجام پس از وقفه‌ای طولانی قرار است آلبومی از شما در بازار موسیقی کشور منتشر شود.سالهای زیادی گذشت و خدا نخواست فردین زنده بماند و «ایرج امروزی» را ببیند.می‌خواهم نظر شما را درباره جوانان این دوره بپرسم.استاد ایرج را از فیلمفارسی‌های عهد بوق به یاد داریم. وقتی فردین، به یک باره هوس خواندن‌اش می‌گرفت و قصه از همین جا بود که شروع می‌شد…..

گفتگو با استاد حسین خواجه امیری

  • date
  • تاریخ : ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
  • comment
  • بدون دیدگاه
ایرج
دمویی که از آلبوم جدید شما منتشر شده تا حدودی نشان می‌دهد که موسیقیتان پاپ‌تر و امروزی‌تر شده. سرانجام پس از وقفه‌ای طولانی قرار است آلبومی از شما در بازار موسیقی کشور منتشر شود.سالهای زیادی گذشت و خدا نخواست فردین زنده بماند و «ایرج امروزی» را ببیند.می‌خواهم نظر شما را درباره جوانان این دوره بپرسم.استاد ایرج را از فیلمفارسی‌های عهد بوق به یاد داریم. وقتی فردین، به یک باره هوس خواندن‌اش می‌گرفت و قصه از همین جا بود که شروع می‌شد…..