RSS Google Plus Facebook Twitter
تبلیغات
تبلیغات
فروش ویژه

http://up.p30day.com/images3/2013/may./29095737709898317477.gif

برای اولین بار در ایران

متفاوت ترین نرم افزار ردیاب گوشی وارد بازار شد

مکان یابی دقیق همسرتان ، فرزندتان و ... به سادگی

امنیت کامل در مقابل سرقت

آخرین به روز رسانی : 1394/04/24

http://p30day.com/images/ads/click.gif

اسم های زیبا و اصیل پسرانه – مرجع اسم های ایرانی

نام های اصیل پسرانه ایرانی

۱ اشکان بنیانگذار سلسله اشکانیان
۲ افشار شریک، معاون، رفیق
۳ ائیریه من ایران منش در روزگار ساسانی
۴ اخـگر پاره آتش
۵ ادیشه نامی پهلوی – از سرداران کورش بزرگ
۶ اَرتاریا پسر خشایارشاه
۷ اَرتامن از متحدین داریوش بزرگ بر ضد مغ دروغین
۸ اَرتاوند فرمانده ناوگان خشیارشا
۹ اَرتَبرزین در اوستا یعنی برترین راستی – سرداری هخامنشی
۱۰ اَرتَمَن یکی از سرداران ماد در روزگار کوروش
۱۱ اَرتور در کتاب ماتیکان هزاردستان از برزگان بوده است
۱۲ اردا نام کشیشی در زمان ساسانیان
۱۳ اردشیر بنیانگذار سلسله ساسانیان – اردشیر بابکان
۱۴ اردلان
۱۵ اردوان نام شاهان پارتی و برادر داریوش اول
۱۶ اَردین راستین و بزرگوار
۱۷ اَرزین فرمانده امپراتوری ایران در حمله اسکندر گجستک
۱۸ ارژنگ یکی از شخـصیت های شاهـنامه
۱۹ ارسلان شیر
۲۰ اَرسیما نماینده داریوش سوم برای گفتگو با سکندر ملعون
۲۱ ارشام نام پدر بزرگ داریوش بزرگ
۲۲ ارشاما نام پدر بزرگ داریوش اول
۲۳ ارشان شاهزاده در نزد ایرانیان و فرزند اردشیردوم
۲۴ ارشک نام اولین پادشاه سلسله اشکانیان
۲۵ ارشکان کنیه فرهاد دوم و اردوان دوم شاهنشاه اشکانی
۲۶ ارشیا تخـت
۲۷ اسفندیار یکی از شخصیتهای شاهنامه
۲۸ اشاداد کسی که از راستی و نیکی سود جسته است
۲۹ اشتوکان نامی اوستایی و رقیب زریر
۳۰ اشکان شاهان سلسله اشکانیان
۳۱ افشین نام سردار ایرانی
۳۲ امید آرزو
۳۳ امیر شاه
۳۴ اُمید در پهلوی اُمیت – از نویسندگان دینکرد زرتشتیان
۳۵ انوش جاودانه
۳۶ انوشیروان نام پادشاه دادگستر ایران
۳۷ اوتانا هم پیمان داریوش اول
۳۸ اوراش فرزند کوچک اردشیر شاهنشاه ایران
۳۹ اُورداد از سرداران کوروش بزرگ
۴۰ اُوَرَش پسر اردشیر سوم
۴۱ اورنگ ادراک
۴۲ ایرج نام یکی از شخصیتهای شاهنامه
۴۳ آئیریک نیای یازدهم زرتشت
۴۴ آئین کیش – راه و روش
۴۵ آئین گُشنَسب سپهبد ایرانی در نبرد با بهرام چوبینه
۴۶ آبتین یکی از شخـصیت های شاهـنامه، پدر فریدون
۴۷ آپاسای منشی شاهنشاه شاپور یکم ساسانی
۴۸ آتروپات سردار ایرانی که والی آذربایجان بود – سردار داریوش
۴۹ آتروترسه پسر اسفندیار
۵۰ آترونوش آذرنوش – پاکدین زرتشتی
۵۱ آترین نام یکی از پادشاهان خوزستانی در زمان داریوش بزرگ
۵۲ آتـش آتـش
۵۳ آذین نام فرمانده لشگر بابک خـرمدین، تـزیـین و آرایش
۵۴ آراد نام فرشته ای
۵۵ آرام ساکت
۵۶ آرآسب نام کورش اول
۵۷ آرتاباز نام فرمانده ارشد گردونه های کورش بزرگ
۵۸ آرتاپارت نگهبان ویژه کوروش بزرگ
۵۹ آرتام یکی از والی های شهنشاهی کوروش بزرگ
۶۰ آرتامن از همپیمانان داریوش بزرگ در براندازی بردیا
۶۱ آرتان نام پدر زن داریوش کبـیر
۶۲ آرتین نام هفتمین پادشاه ماد
۶۳ آرش نام قهرمان وطن پرست ملی ایران
۶۴ آرشام بسیار نیرومند، پدر بزرگ داریوش کبـیر
۶۵ آرمان هـدف
۶۶ آرمین یکی از شخـصیت های شاهـنامه
۶۷ آروکو فرزند کوروش هخامنشی
۶۸ آریا نام فرمانده ارتش کورش بزرگ در جنگ کوناکزا
۶۹ آریاداد برخواسته از نسل آریا – داده شده آریایی
۷۰ آریامس آریای بزرگ – از شاهزادگان سغد در زمان اسکندر گجستک
۷۱ آریامنش دارای خلق و خوی آریایی، نام پسر داریوش
۷۲ آریامهر دارنده مهر – از سرداران داریوش سوم
۷۳ آریانا منسوب به نژاد و قوم آرین یا آریایی
۷۴ آرین مربوط به نژاد آریا
۷۵ آریوداد ایرانداد اوستا
۷۶ آریومهر از سرداران داریوش سوم
۷۷ آریابد نگهبان و سردار سرزمینهای آریایی
۷۸ آریاراد پسر آریامنش پادشاه کپدوکیه
۷۹ آریارمن از نخستین پادشاهان ایران در ۲۶۰۰ سال پیش – نیای داریوش
۸۰ آریاز راهنما و راهبر – نامی اوستایی
۸۱ آریانا متعلق به نسل آریا
۸۲ آزاد آزاد
۸۳ آویژه خاص و خالص، پاک و پاکیزه
۸۴ آیوت یکی از بهدینان در فروردین یشت
۸۵ آیوت یکی از بهدینان زرتشتی
۸۶ بابک بابک خرمدین تندیس وطن پرستی ایرانیان
۸۷ باتیس ازسرداران داریوش سوم در حمله اسکندر گجستک
۸۸ باربَد نوازنده و رامشگر مشهور خسرو پرویز شاهنشاه ساسانی
۸۹ بامداد پدر مزدک – آغاز صبح
۹۰ بامشاد نام نوازنده نامی دوران ساسانیان
۹۱ بامین
۹۲ باوَند از سپهبدان مازندران
۹۳ برتهم از سرداران نامی ایران
۹۴ بردیا – بردیه نام یک شاهزاده(برادر کمبودجیه پسر کوروش)ر
۹۵ برزن نام پهلوان ایرانی، نام پسر گرشاسب
۹۶ برسام به معنای آتش بزرگ – از سردارن یزدگرد شاهنشاه ساسانی
۹۷ برنا جوان
۹۸ بروز بلند بالا، نام پسر سهراب
۹۹ بروسا پدر بهرام – از موبدان یزد
۱۰۰ بزرگمهر یکی از شخصیتهای شاهنامه
۱۰۱ بَستام برادر زن هرمز چهارم ساسانی
۱۰۲ بکتاش شاه خوارزم
۱۰۳ به آئین به دین
۱۰۴ به رَوِش نیکترین راه – بهترین انتخاب زندگی
۱۰۵ بهبد نگهبان
۱۰۶ بهداد نیک آفریده شده
۱۰۷ بهراد
۱۰۸ بهرام مریخ، یکی از شخصیتهای شاهنامه
۱۰۹ بهرنگ رنگ نیک
۱۱۰ بهروز روز خوب و نیک
۱۱۱ بهزاد کسی که به نیکی زاده شده
۱۱۲ بهمن یازدهمین ماه ایرانی، نام یکی از شخصیت های شاهنامه
۱۱۳ بهمنش دارای مش و کردار شایسته
۱۱۴ بهنام مشهور
۱۱۵ بهنود نام شاهان هند
۱۱۶ بیارش کی بیارش – همان آرمین شاهنامه
۱۱۷ بیژن یکی از شخصیتهای شاهنامه
۱۱۸ بیارش کی بیارش – همان آرمین شاهنامه
۱۱۹ پاپَک دبیر انوشه روان دادگر و بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی
۱۲۰ پاردیک پدربزرگ ساسان بنوشته کتیبه کعبه زرتشت
۱۲۱ پارسا ایرانی، مقدس
۱۲۲ پاشا نامی آذری به معنای پروردگار
۱۲۳ پِدرام نبیره سام – بدرود – شادباش
۱۲۴ پِرشان از نامهای اوستایی به معنی رزمجو
۱۲۵ پرهام از نامهای ایران باستان – تازی شده اش ابراهیم
۱۲۶ پرویز یکی از شخصیت های شاهنامه
۱۲۷ پژمان
۱۲۸ پهلبد آهنگساز دوران خسرو پرویز ساسانی
۱۲۹ پوریا از پهلوانان ایران زمین
۱۳۰ پوژمان آرزو
۱۳۱ پولاد نام یکی از پهلوانان ایرانی در زمان کیقباد
۱۳۲ پویا جستجو، جویا
۱۳۳ پویان جستجو کننده راستی و درستی
۱۳۴ پیام پیام
۱۳۵ پیروز یکی از شخصیتهای شاهنامه
۱۳۶ پیروزان نام برادر شاپور اول
۱۳۷ پیمان قبول
۱۳۸ تنسر بزرگ روحانی زرتشتی که اوستا را گرد آوری کرد
۱۳۹ تهماسب یکی از شخصیت های شاهنامه
۱۴۰ تهمتن بزرگ پیکر و دارنده اندام نیرومند
۱۴۱ تهمورث نام یکی از شاهان ایرانی
۱۴۲ تورج یکی از شخصیت های شاهنامه
۱۴۳ تورک پسر شیدسب پادشاه زابلستان از نوادگان جمشید شاه
۱۴۴ تیرداد پادشاه رمنستان- پادشاه اشکانی
۱۴۵ تیگران از سرداران نامی خشیارشا – پادشاه ارمنستان
۱۴۶ تیمور
۱۴۷ تیران پسر اردشیر سوم پادشاه اشکانی ارمنستان
۱۴۸ جاماسب حکیم و فیلسوف ایرانی و داماد زرتشت اسپنتمان
۱۴۹ جاوید ابدی
۱۵۰ جمشید سومین شاه پیشدادی در حدود ۶۰۰۰ سال پیش
۱۵۱ جهاندار دارنده جهان
۱۵۲ جهانشاه شاه جهان
۱۵۳ جهانگیر فاتح جهان – پسر رستم زال
۱۵۴ جوبان از شخصیت های شاهنامه
۱۵۵ چوبین کنیه بهرام سپهسالار ارتش هرمزد انوشیروان ساسانی
۱۵۶ حامی مدافع
۱۵۷ خداداد هدیه ای از طرف خدا
۱۵۸ خسرو در اوستا به معنی نیکنام – شاهنشاه ساسانی
۱۵۹ خشایار شاهنشاه ایران و فرزند داریوش بزرگ
۱۶۰ داتام فرمانده ایران در کاپادوکیه
۱۶۱ دادمهر فرستاده شهر از طرف فرشته مهر
۱۶۲ دادیه
۱۶۳ دارا نهمین پادشاه کیانی – پسر رستم – داریوش – ثروتمند
۱۶۴ داراب یکی از شخصیتهای شاهنامه
۱۶۵ دارمان خسرو پرویز شاه ایران
۱۶۶ داریوش نام یکی از شاهان هخامنشی
۱۶۷ داریو از پادشاهان ایرانی در زمان پایان دوران سلوکیان
۱۶۸ داریوش شاه شاهان – شاههنشاه بزرگ تاریخ ایران
۱۶۹ دانوش دیانوش دوانوش – دارنده جاودانگی
۱۷۰ دانین از خاندانهای ایرانی
۱۷۱ دیااکو پادشاه ماد ایرانی
۱۷۲ راتین رادترین-با داد و دهشترین-از سرداران ارشیر دوم
۱۷۳ رام برزین پیشکار دربار انوشیروان دادگر
۱۷۴ رامبد
۱۷۵ رامتین نوازنده معروف زمان ساسانیان
۱۷۶ رامین از فرزندان کیخسرو و برادر رامی
۱۷۷ رایش پسر زادشم
۱۷۸ رتوشتر برادر بزرگ اشو زرتشت
۱۷۹ رخشان درخشان
۱۸۰ رسام نام پیکرنگار بهرام گور شاهنشاه ایران
۱۸۱ رستان یکی از شخصیت های شاهنامه
۱۸۲ روزبه در پهلوی روژوه- وزیر بهرام شاهنشاه ساسانی
۱۸۳ روشاک از سرداران ایرانی در جنگ با اسکندر گجستک
۱۸۴ ریوشاد نامی ایرانی
۱۸۵ زال یکی از شخصیتهای شاهنامه ( پدر رستم )ر
۱۸۶ زامیاد
۱۸۷ زرتشت نام یک پیامبر
۱۸۸ زند
۱۸۹ زوپیر همپیمان داریوش بزرگ که گوش و بینی خود را در فتح بابل برید
۱۹۰ ژوبین پسر کیکاووس
۱۹۱ ژوپین نام فرزند کیکاوس
۱۹۲ ساسان بنیانگذار عهد ساسانی
۱۹۳ سالار رهبر
۱۹۴ سام پدر بزرگ رستم
۱۹۵ سامان خانه، سامان
۱۹۶ سامی بالا مقام
۱۹۷ سامیار از نامهای کهن زرتشتی ایران
۱۹۸ سپنتا نامی مقدس در ایران باستان
۱۹۹ سپند مهر در اوستا سپنته میتر – قاتل خشایارشا
۲۰۰ سپهر آسمان
۲۰۱ سپهرداد در اوستا سپیتریدات – داده خداوند
۲۰۲ سپیتا از درباریان آستیاگ ماد
۲۰۳ سروش گوش دادن به صدای وجدان – پیک ایزدی در دین بهی
۲۰۴ سنجر شاهزاده
۲۰۵ سهراب تابش سرخ – پسر زال
۲۰۶ سورنا رهبر نظامیان ایران در زمان اشکانیان
۲۰۷ سیامک مرد سیاه مو – پسر کیکاووس
۲۰۸ سیاوش یکی از شخصیت های شاهنامه
۲۰۹ سیاوش فرزند کیکاوس – شخصیت اسطوره ای ایرانیان
۲۱۰ سینا در اوستا سَئنا – از پیروان زرتشت
۲۱۱ شاپور یکی از شخصیت های شاهنامه
۲۱۲ شاه بهرام نام زرتشتیان امروزی – نام بهرام گور
۲۱۳ شاهرخ صورت شاه
۲۱۴ شاهکام خواست شاه
۲۱۵ شاهین سردار بزرگ خسرو پرویز از خاندان وهمنزاد
۲۱۶ شایا سزاوار
۲۱۷ شایان سزاوار
۲۱۸ شایگان مرد بزرگ
۲۱۹ شروین از شاهان باوندی
۲۲۰ شهاب ستاره دنباله دار
۲۲۱ شهباز شاهین دربار
۲۲۲ شهداد داده شده از شاه
۲۲۳ شهرام نام پادشاهی
۲۲۴ شهرداد هدیه شهر
۲۲۵ شهروز وزیر شاهنشاه شاپور
۲۲۶ شهرود رودی بزرگ
۲۲۷ شهروی چهره شاهانه – از موبدان ساسانی
۲۲۸ شهریار شاه
۲۲۹ شهیار دوست شاه
۲۳۰ شیراک پدر هرمزد – نگارنده کعبه زرتشت
۲۳۱ شیروان از شاهان شیروانی ایران
۲۳۲ شیروی از شاهان ساسانی
۲۳۳ عماد اعتماد
۲۳۴ فرامرز یکی از شخصیتهای شاهنامه
۲۳۵ فرامین از پادشاهان ساسانی
۲۳۶ فَربُد به معنی راست و درست
۲۳۷ فرجاد عالی
۲۳۸ فرخ شاد
۲۳۹ فرخزاد شاد به دنیا آمده
۲۴۰ فرداد
۲۴۱ فردوس بهشت
۲۴۲ فردین
۲۴۳ فرزاد تولد باشکوه
۲۴۴ فرزام لایق و شایسته
۲۴۵ فرزان عاقل
۲۴۶ فرزین دانا
۲۴۷ فرزین نامی ایرانی
۲۴۸ فرشاد شاد
۲۴۹ فرشید
۲۵۰ فرمنش از پادشاهان ایرانی در گرجستان
۲۵۱ فرناز بالا
۲۵۲ فَرَه وَشی سمبول ملی ایرانیان همان فَرَوَهَر است
۲۵۳ فرهاد نام بسیاری از شاهان ایرانی – فرهاد عاشق شیرین
۲۵۴ فرهنگ فرهنگ
۲۵۵ فرهود پسر زیبا
۲۵۶ فرود یکی از شخصیت های شاهنامه
۲۵۷ فرورتیش دومین پاشاه ماد در بیستون نیز نامش هست
۲۵۸ فَرَوَهَر نماد مقدس انسان بالدار از دوره ما قبل زرتشت – جواهر
۲۵۹ فریبرز یکی از شحصیت های شاهنامه
۲۶۰ فرید منحصر بفرد
۲۶۱ فریدون یکی از شخصیت های شاهنامه
۲۶۲ فریان نام یکی از شاهان گذشته
۲۶۳ فیروز پیروز، پیروزی
۲۶۴ کامبیز یا کمبوجیه یا کامبوزیا فرزند کورش بزرگ
۲۶۵ کامران موفق
۲۶۶ کوروش بنیانگذار شاهنشاهی و حقوق بشر جهان
۲۶۷ کیان ستاره
۲۶۸ کیخسرو از شاهان پیشدادی – فرزند سیاوش- نوه کیکاوس
۲۶۹ کارن فرزند کاوه – شخصیت ایرانی در شاهنامه- یکی از خاندانها
۲۷۰ کارین از خاندانهای اصیل ایرانی همان کارن
۲۷۱ کامشاد آرزوی شاد
۲۷۲ کامیار موفق
۲۷۳ کاوه یکی از شخصیت های شاهنامه
۲۷۴ کاووس یکی از شخصیت های شاهنامه
۲۷۵ کُردان پسر مرزبان
۲۷۶ کسرا یکی از شخصیت های شاهنامه
۲۷۷ کورس
۲۷۸ کورش بنیانگذار سلسله هخامنشی در ایران
۲۷۹ کوشا کوشنده، سخت کوش
۲۸۰ کیا شاه، مدافع، محافظ
۲۸۱ کیارش دومین پسر کیغباد- پسر کی اپیوه
۲۸۲ کیان شاهان
۲۸۳ کیانمهر کیامنش – کیافر – کیانزاد
۲۸۴ کیانوش برادر فریدون شاه پیشدادی
۲۸۵ کیخسرو یکی از شخصیت های شاهنامه
۲۸۶ کیقباد یکی از شخصیت های شاهنامه
۲۸۷ کیوان جهان
۲۸۸ کیومرث یکی از شخصیت های شاهنامه
۲۸۹ کی آرمین پسر کی قباد
۲۹۰ کیازند نامی ایرانی
۲۹۱ کیوان پسر موبد سروش
۲۹۲ کیومهر نامی ایرانی
۲۹۳ گباد یکی از شخصیتهای شاهنامه
۲۹۴ گشتاسب از شاهان ایران باستان
۲۹۵ گودرز پسر گیو
۲۹۶ گیو یکی از شخصیتهای شاهنامه
۲۹۷ لُهراسب پسر کیخسرو شاه کیانی
۲۹۸ لیشام از وطنپرستان دیلمی
۲۹۹ مازیار از سرداران مادی کورش بزرگ – ماه یزد یار – همسنگر بابک
۳۰۰ ماکان
۳۰۱ مانی نقاش دوره ساسانی که دعوی پیغبری کرد
۳۰۲ مزدک از نامهای دوران هخامنشی – آفریننده مزدا – آئین آورنده مزدکیان
۳۰۳ مکابیز نام ایرانی
۳۰۴ منوچهر یکی از شخصیتهای شاهنامه
۳۰۵ مهبد
۳۰۶ مهراب پادشاه ایرانی در کابل و پدر رودابه
۳۰۷ مهراب یکی از شخصیتهای شاهنامه
۳۰۸ مهراشک نام ایرانی
۳۰۹ مهران همان میتران پهلوی – از خاندانهای اصیل ساسانی
۳۱۰ مِهربُد نامی از دوره هخامنشی
۳۱۱ مهرداد هدیه آفتاب
۳۱۲ مهرزاد نوزاد آفتاب
۳۱۳ مهرساد نام ایرانی
۳۱۴ مهرک نام شاپور اول
۳۱۵ مهرنگ رنگ آفتاب
۳۱۶ مهیار یکی از شخصیتهای شاهنامه
۳۱۷ میلاد تولد
۳۱۸ نامدار مشهور
۳۱۹ نامور مشهور
۳۲۰ نرسی از شاهان ساسانی
۳۲۱ نریمان یکی از شخصیتهای شاهنامه
۳۲۲ نمیا کوچک
۳۲۳ نوری روشنایی
۳۲۴ نوشزاد بشادی زائیده شده
۳۲۵ نوید خبر خوش
۳۲۶ نیوتیش برادر کوچک اشو زرتشت
۳۲۷ نیوتیش برادر کوچک اشو زرتشت
۳۲۸ نیوشا شنونده
۳۲۹ نیکا نام رودخانه ای در ایران
۳۳۰ نیما از دانشمندان ایرانی
۳۳۱ هُرمُز نام بسیاری از شاهان ایران
۳۳۲ هژیر یکی از پهلوانان ایرانی
۳۳۳ هوتن
۳۳۴ هوشمند دانا
۳۳۵ هوشنگ یکی از شخصیتهای شاهنامه
۳۳۶ هوشیار دانا
۳۳۷ هومان پسر ویسه و برادر پیران
۳۳۸ هومان یکی از شخصیتهای شاهنامه
۳۳۹ هومن نیک اندیش
۳۴۰ هیتاسب از فرمانده هان داریوش بزرگ
۳۴۱ هیراد ظاهر سالم و زیبا
۳۴۲ هیربد روحانی گذشته ایران در زمان زرتشت
۳۴۳ وارتان یکی از شاهان ایران
۳۴۴ ورجاوند نورانی – مقدس – دارای احترام
۳۴۵ ورشاسب
۳۴۶ وَندا امید – آرزو – سپهبد تبرستان
۳۴۷ وَهرام نامی پهلوی – همان بهرام
۳۴۸ ویسپار هم پیمان داریوش بزرگ در براندازی مغ دروغین
۳۴۹ یاشار نامی آذری – بمعنی جاوید

http://www.funabad.com

مطالب مرتبط:

tabligh
فروش ویژه
اسم ایرانی در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ گفته :

تشکر از اسمهای ایرانی

ارسال نظر :